Hablar, comer, vivir – aneb časování pravidelných sloves ve španělštině

Dřív jsem opravdu hodně řešila, že neumím správně španělskou gramatiku a mám v ní velké mezery. Dnes už ale vím, že znalost gramatiky mi moc nepomůže k tomu, abych se skutečně domluvila. Důležité je mluvit, mluvit a mluvit..

JENŽE…

Jak začít mluvit, když nemáme ani sebemenší základy? V tomto článku si ukážeme několik příkladů, na kterých se naučíme časování pravidelných sloves ve španělštině a to bude ten pevný zaklad, na kterém budeme společně stavět a začneme konečně mluvit.

Když se chystáme někam, kde se česky nedomluvíme, začneme pátrat alespoň po základních slovíčkách a frázích, abychom byli přinejmenším schopni vyjádřit své potřeby.

V našem životě potřebujeme mluvit, potřebujeme jíst a potřebujeme žít. Proto jsem na začátek vybrala tato slovesa a s jejich pomocí se naučíme nejen časovat všechna pravidelná slovesa, ale také několik spojení, abychom mohli vyjádřit ty své potřeby.

Pojďme si ukázat pár příkladů se slovesem Hablar, které by se nám v běžném rozhovoru mohly hodit.

Klidně si fotky ulož a můžeš si sama procvičovat. Mluvit tedy už umíme a umíme časovat všechna pravidelná slovesa s koncovkou -ar. Jaká to jsou kromě slovesa HABLAR?

Tak třeba:

 1. Cantar /kantar/ – zpívat ( canto, cantas, canta, cantamos, cantáis, cantan)
 2. Bailar /bajlar/ – tančit ( bailo, bailas, baila, bailamos, bailáis, bailan)
 3. Nadar /nadar/ – plavat (nado, nadas, nada, nadamos, nadáis, nadan
 4. Estudiar /estudjar/ – studovat (estudio, estudias, estudia, estudiamos, estudiáis, estudian)
 5. Trabajar /travachar/ – pracovat (trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan)
 6. Amar /amar/ – milovat (amo, amas, ama, amamos, amáis, aman)
 7. Tomar /tomar/- brát, vzít (používá se taky ve stylu“dát si něco – Que quieres tomar? Tomo una cerveza (tomo, tomas, toma, tomamos, tomáis, toman)
 8. Cocinar /kosinar/- vařit (cocino, cocinas, cocina, cocinamos, cocináis, cocinan)

Nyní přesedláme na slovesa s koncovkou -er. Hlavním slovesem, které budeme vždy a všude potřebovat, je sloveso COMER – jíst.

Teď už se kromě mluvení, tancování, zpívání, vaření a dalšího dokonce i zvládneme i najíst 🙂

Co ještě zvládneme podle vzoru COMER ?

 1. Beber – pít (bebo, bebes, bebe, bebemos, bebéis, beben)
 2. Leer – číst (leo, lees, lee, leemos, leéis, leen)
 3. Comprender – rozumět (comprendo, comprendes, comprende, comprendemos, comprendéis, comprenden)

A ještě společně naučíme žít pomocí slovesa VIVIR.

Už zvládáme mimo jiné mluvit, jíst a žít, to je slušný základ pro dovolenou ve Španělsku, co myslíš?

Tak ještě si pojďme přidat slovesa, která můžeme časovat podle vzoru VIVIR.

escribir – psát (escribo, escribes, escribe, escribimos, escribís, escriben)

recibir – dostávat, obdržet (recibo, recibes, recibe, recibimos, recibís, reciben)

compartir – sdílet (comparto, compartes, comparte, compartimos, compartís, comparten)

abrir – otevírat ( abro, abres, abre, abrimos, abrís, abren)

subir – stoupat (subo, subes, sube, subimos, subís, suben)

partir – odejít (parto, partes, parte, partimos, partís, parten)

sufrir – trpět (sufro, sufres, sufre, sufrimos, sufrís, sufren)

describir – popisovat (describo, describes, describe, describimos, describís, describen)

Pokud by Ti něco z této problematiky nebylo jasné, neváhej mě kontaktovat na:

hola@paulitanovakova.cz

Mou životní vášní je španělština. Pomohu Ti  proměnit Tvé první krůčky ve španělštině v hravou a vzrušující cestu. Více o mě se dozvíš ZDE
Komentáře